สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บทสวดบูชา เจ้าแม่กวนอิม

บทสวดบูชา เจ้าแม่กวนอิม

Good Luck + Rich +Love : มงคลชีวิต + โชคลาภ +   เงินทอง + รัก
  New Topic > ตั้งกระทู้ใหม่

บทสวด " เจ้าแม่กวนอิม " / ผลานิสงส์การสวด
  (Reader : 60689)

                                                                     

บทสรรเสริญพระคุณ " เจ้าแม่กวนอิม "
 
  บทสรรเสริญพระคุณ ***   นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก
 
  นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย   กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
  นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย   กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
  นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย   กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
  นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง   นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
  โอม เกียล้อฮวดโต   เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
  ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง   ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
  นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

 

 

 

view